Какъв сертификат можете да получите?

Свидетелство за професионална квалификация (3-54)

​Свидетелството за професионална квалификация е признат от МОН документ даващ ви правото да упражнявате избраната от вас професия в областта на информационните технологии.

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

да завършите пълния курс на обучение за съответната професия
да вземете успешно изпитите по теория и практика за всеки модул от обучението
да се явите на Държавен изпит по теория и практика на професията
да представите копие от диплома за средно образование, снимкамедицински документ, че професията не застрашава вашето здраве.
да внесете административна такса в размер на 60 лв.

Удостоверение за професионално обучение (3-37)

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. Такива обучения са тези по част от професията (един или повече модули по програмата).

За да ви бъде издадено Удостоверение за професионално обучение е необходимо:

да завършите курс за професионална квалификация
да вземете изпита по теория и практика
да представите копие от диплома за средно образование, медицински документ, че професията не застрашава вашето здраве.
да внесете административна такса в размер на 20 лв.

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който се издава по образец на нашата фирма в уверение на това, че сте преминали през курс на обучение.
Издава се в случаите, когато не желете да се явите на изпити по теория и практика, но ви е необходим документ за преминато обучение.

ISO 9001:2015 Сертифицирана система за контрол на качеството на обученията

В Експерт- учебен център ЕООД работи система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Какво означава това за вашия сертификат?

Програмите, по които сте учили, са актуализирани наскоро и отговарят на изскванията на пазара
Преподавателите ви подновяват знанията си често
Винаги ясно регламентирани условия за записване, провеждане на обучението и завършване.

Какво стои зад вашето удостоверение?

Лицензиран център за професионално обучение
Devise Expert е марка на Експерт- учебен център ЕООД, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) център за професионално обучение.

Какво означава това за вашия сертификат?

Издадено е на база утвърдени от НАПОО програми
Удостоверява доказани знания и умения, не само на хартия
След обучение, обект на строг контрол на качеството
Валидност и признатост не само в България
© Copyright 2019 DeviseExpert Всички права запазени
apartmentenvelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram