Общи условия

Общите условия регламентират оргранизацията на обучението, начина на плащане, посещение и поведение на обучаемите в ЦПО към Експерт-учебен център ЕООД

Курсистът се задължава да не унищожава материалната база в залите на центъра и да се въздържа от поведение, което би навредило на неговото здраве или това на лектора.

Формата на обучение (присъствена или с конферентна връзка) трябва да бъде заявена преди началото на обучението, за да получи курсиста необходимата информация.

Такси, начин на плащане, записване

Таксите на обучение за всеки курс са посочени в ценоразпис в офиса на учебния център и на сайта му: expert-bg.org
Таксата може да се заплати в брой/с карта в офиса на центъра или по банков път.

Таксата може да е заплатена наведнъж (предварително) или на вноски. В случай на разсрочено плащане, курсистът е длъжен да заплаща навреме таксата (на 2 вноски: ½ от сумата предварително и ½ в средата на обучението).

Записването става след попълване на формуляр за регистрация и заплащане на цялата сума или първата вноска за обучението. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

Организация и схема на провеждане

Занятията могат да се посещават както в делничните дни, така и в събота и неделя според графика за обучението. Графикът се изпраща на курсистите преди началото на обучението.

Учебният център си запазва правото да размества графика на занятията при възникване на извънредни ситуации.

Занятията се провеждат присъствено или чрез конферентна връзка.

При отсъствие, курсистът уведомява предварително лектора за да получи лекционните материали от занятието. Не е препоръчително да се отсъства повече от веднъж.

Удостоверение за успешно преминато обучение се издава в края на курса при изпълнение на най-малко 60% от практическите проекти.

Прекъсване

При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди началото му, центърът възстановява цялата внесена сума (при представяне на касов бон).

При прекъсване на обучението от страна на курсиста след началото му, стойността на преминатите занятия се приспада от внесената сума, остатъкът се възстановява (при представяне на касов бон).

При прекъсване на обучението от страна на учебния център се възстановява пълната внесена сума.

Предложения, жалби и молби

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени в офиса на учебния център, както на електронната поща info@expert-bg.org. Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от учебния център не по-късно от двадесет работни дни от получаването им.

Защита на личните данни

Учебният център се ангажира боравенето с данни на курсистите да е в съответствие с настоящите и ефективни законодателни разпоредби и вътрешните правила за управление на качеството.
© Copyright 2019 DeviseExpert Всички права запазени
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram