Корпоративно обучение

За успеха на вашия екип. За качество, бързина и удовлетвореност

Център за професионално обучение Експерт организира и провежда специализирани обучения за фирми,  като съдържанието, продължителността и времето на провеждане на стандартните ни курсове може да бъде съобразено с конкретните нужди на Вашата фирма и предварителната подготовка на служителите.

Лекторите ни са специалисти с богат професионален опит в съответните области.

За тях  преподаването  е страст и имат индивидуален подход към всеки курсист.

Пакетът от услуги за фирмено обучение включва:

1

Предварителна среща

Уточняваме на изискванията, потребностите и очакванията от обучението.

2

Безплатен практически тест

Определяме  предварителните знания и умения на служителите

3

График и учебен план

Датите и часовете на обучение се съгласуват спрямо възможностите на фирмата.

Изготвяме индивидуален учебен план  според потребностите на екипа

4

Учебни материали

Предоставяме пакет от учебни материали, примери, задачи за самостоятелна  работа, видеозапис  на лекцията за всеки един от участниците в обучението.

5

Удостоверение за професионално обучение

Издаваме национално признато удостоверение по образец на МОН, след успешно издържани практически и теоретичен изпит

6

Обратна връзка за обучението

Изготвяме протокол за представянето на участниците в обучението,  с анализ и коментар за придобитите теоретични знания и практически умения

Или изберете готово обучение

Изберете някое от разработените ни обучения, ще паснат идеално на екипа ви

Специално за корпоративни клиенти предлагаме и:

MS Word. Текстообработка

MS Word| Текстообработка

MS Word | Текстообработка

С помощта на MS Word ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др.

Ms Word | Бизнес приложения

MS Word | Бизнес приложения

Целта на курса MS Word | Бизнес приложения е да усвоите тънкости и техники за настройка на програмата и подготовка за печат на различни типове документи.

MS Access. Заявки и отчети

MS Access | Таблици, заявки, отчети

MS Access | Таблици :: заявки :: отчети

Как в MS Access създаваме, импортираме и експортираме на таблици, използваме заявки за извършване на изчисления и изготвяне на справки и отчети.

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access | Формуляри и VBA

Широк набор от инструменти, улесняващи разработката на приложения, вградени макроси и език за програмиране (VBA), тясна интеграция с останалите продукти в MS Office.

MS PowerPoint. Презентации

MS PowerPoint | Презентации

MS PowerPoint | Презентации

Курсът MS PowerPoint | Презентации е посветен на средството и начина за добро, въздействащо и уникално представяне.

Държим на качеството

Въведена система за управление на качеството

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИТВАНЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

 Щe подготвим индивидуална оферта за Вашата компания

Качествено обучениe, персонално внимание към всеки участник ,
атрактивни корпоративни отстъпки

Сред нашите клиенти за много български фирми, национални и образователни институции