Какъв сертификат можете да получите?

Издаваме 3 различни вида сертификати за успешно преминато обучение

Свидетелство за професионална квалификация (3-54)

​Свидетелството за професионална квалификация е признат от МОН документ даващ ви правото да упражнявате избраната от вас професия в областта на информационните технологии.

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

 • да завършите пълния курс на обучение за съответната професия
 • да  вземете успешно изпитите по теория и практика за всеки модул от обучението
 • да се явите на Държавен изпит по теория и практика на професията

Удостоверение за професионално обучение (3-37)

Удостоверние за професионално обучение

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. Такива обучения са тези по част от професията (един или повече модули по програмата).

За да ви бъде издадено Удостоверение за професионално обучение е необходимо:

 • да завършите курс за професионална квалификация
 • да вземете изпита по теория и практика

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който се издава по образец на нашата фирма в уверение на това, че сте преминали през курс на обучение.

Издава се в случаите, когато не желете да се явите на изпити по теория и практика, но ви е необходим документ за преминато обучение.

Научи повече за курсовете, които предлагаме:

Графичен и уеб дизайн >

Уеб програмиране >

SQL и Анализ на данни >

Програмиране >

Администриране на Линукс сървъри  >

MS Excel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint  >

Какво стои зад вашето удостоверение?

Лицензиран център за професионално обучение

Devise Expert е марка на Експерт- учебен център ЕООД, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) център за професионално обучение.

Какво означава това за вашия сертификат?

 • Издадено е на база утвърдени от НАПОО програми
 • Удостоверява доказани знания и умения, не само на хартия
 • След обучение, обект на строг контрол на качеството
 • Валидност и признатост не само в България

ISO 9001:2015 | Сертифицирана система за контрол на качеството на обученията

В Експерт- учебен център ЕООД работи система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. 

Какво означава това за вашия сертификат?

 • Програмите, по които сте учили, са актуализирани наскоро и отговарят на изскванията на пазара
 • Преподавателите ви подновяват знанията си често 
 • Винаги ясно регламентирани условия за записване, провеждане на обучението и завършване.

Често задавани въпроси

Каква е разликата между трите вида?

Сертификатите валидни ли са в чубина?