Център за професионално обучение - Devise Expert

Специализирани курсове
Програмиране, Графичен дизайн, Уеб програмиране,
Бази данни, Офис приложения, Линукс

Поканете предстоящи курсове и в пощенската си кутия

Абонирайте се и веднъж на всеки месец и половина ще ви изпращаме информация за предстоящи обучения, най-новото от блога ни и възможност никога да не пропуснете интересно обучение.


Последно от блога

Каква е разликата между Database и Data Warehouse?
Автор: Десислава Христова Данните са нещо, което има много голяма роля в нашия живот. Те са практически навсякъде в ежедневието[...]
Power BI vs Qlik Sense vs Tableau Public
Автор: Десислава Христова Изборът на правилния инструмент е нещо много важно при изготване на отчети и анализ на данни. Доста[...]
Поглед върху едни от най-популярните BI инструменти през 2019-та година
Автор: Десислава Христова Все по-често компаниите днес използват BI технологии за подобряване на процеса на вземане на решения, за оптимизиране[...]


Избери своето обучение

Програми за професионално обучение. Седем категории курсове.
Специализирани пакети . Корпоративни тренинги
в сферата на информационните технологии

Курс Photoshop

Предложеният практически курс по Photoshop ви представя възможностите на един от водещите в компютърната графика продукти – Adobe PhotoShop, за изграждане и оформяне на фотоколажи, инструменти за селектиране, слоеве, режими за смесване, ефекти. С представянето на методи и техники за изграждане на качествени селекции, този модул ще разкрие пред вас нови инструменти и възможност за редактиране до съвършенство на избрания образ. Чрез прилагането на специфични за програмата Photoshop ефекти, цветови корекции, игра със светлината, преливащи запълвания … вие ще се потопите в свят на неограчени изобразителни похвати. С изключителна прецизност и почти неограничени възможности, инструментариумът за фоторетуширане на програмата Adobe PhotoShop позволява постигането на висококачествени корекции на дигитални изображения.

Курс Illustrator

Предложеният курс е първият от група модули, посветени на възможностите и приложението на Adobe Illustrator в областта на графичния дизайн. Adobe Illustrator | Logo Design представя принципите и похватите за изграждане на лого и запазен знак. Чрез изключителните инструменти на програмата на ADOBE Creative Cloud – Illustrator, за рисуване, векторизиране, формообразуване… ще откриете нов свят от възможности и изразни средства за визуална комуникация. Курсът Adobe Illustrator | Brand Design е посветен на подготовката на различни типове рекламни материали – визитка, бланка, плик, папка, както и целият набор от елементи, оформящи фирмения стил и идентичност на една компания.

Курс Indesign

Курс Adobe Indesign | Публикацията представя една от най-предпочитаните издателски системи за създаване и оформяне на многостранични публикации. Редица списания, вестници, издателства, ползват средата и инструментариума на Adobe InDesign CC, за реализиране на своите издания. Курс Типографско форматиране и публикуване е вторият модул, който представя принципите на работа и възможностите на Adobe InDesign CC в процеса на оформяне на публикацията. Курс Изграждане на книга с Indesign е посветен на подготовката, структурирането, оформянето и публикуването на този тип печатни издания.

Курс програмиране на JavaScript, HTML5, CSS, Bootstrap - Front-End

Курс Уеб програмиране с JavaScript и jQuery” има за цел придобиването на знания и практически умения в програмирането на JavaScript при на създаване на уеб сайтове и приложения. В курса се разглеждат и основите на библиотеката jQuery. Курсът “Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript” включва три модула, с помощта на които ще придобиете знания, увереност и практически умения в разработката на уеб сайтове. Подбраните три технологии в курса са основни в изграждането на всеки статичен или динамичен уеб сайт. “Bootstrap & jQuery: Дизайн и програмиране на уеб приложения” е курс, вдъхновен от концепциите за Mobile First и Responsive Web Site, в основата, на които стоят идеите уеб сайтовете да се разработват първоначално за мобилни платформи (смартфони и таблети) и да се представят по най-добрия за съдържанието начин в зависимост от устройствата, които използват посетителите за достъп до сайта.

Курс full-stack програмиране с JavaScript, node.js, AngularJS 2

Курс “Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни”. Практическият курс има за цел придобиването на знания и умения на професионално ниво в програмирането на уеб приложения на JavaScript. В курса се използват платформата Node.js, софтуерните рамки (frameworks) Express и AngularJS, сървъра за бази данни MongoDB известни като MEAN ( MongoDB, Express, AngularJS, Node.js). Курсът AngularJS 2 & Firebase: Програмиране на уеб приложения е посветен на софтуерната рамка (framework) AngularJS 2, с помощта на която се програмират уеб приложения на JavaScript. AngularJS и Firebase позволяват създаването на уеб приложения с MVC (Model View Controller) архитектура работещи в браузъра и със съхранение и четене на данни от база данни. В курса “Node.js: Програмиране на уеб приложения” се изучават възможностите на средата node.js за програмиране на уеб приложения с използването на езика JavaScript. Уеб приложенията разработени с помощта на node.js се отличават със своята модулност, бързина и сигурност и в днешно време все по-стремително изместват традиционни за сървърните приложения технологии и езици като PHP.

Курс Програмиране на интернет приложенияPHP, MySQL

Курс по Програмиране на PHP - изучават синтаксиса, конструкциите и техниките за програмиране на PHP, генерирне на уеб съдържание, начините за обмен на данни между уеб браузър и сървърни скриптове. Курс по програмиране на PHP и MySQL за Интернет приложения е продължение на курса Програмиране на PHP и разглежда важни за програмирането на динамични уеб сайтове въпроси като свързване на PHP скрипт със сървър за бази данни, изпълнение на SQL заявки към MySQL сървър, обработка на получени резултати от заявка и генериране на динамични HTML страници. Курс по Wordpress- програмиране на теми и плъгини за Wordpress с HTML, CSS, JavaScript и PHP. В курса по програмиране на теми и плъгини за CMS системата Wordpress, се изучава разработката на теми и приставки за Wordpress. Курсът е практически и изисква знания и практически умения за програмиране на сайтове с HTML, CSS и JavaScript.

Курс програмиране на мобилни приложения с JavaScript

Курсът “AngularJS & Ionic : Програмиране на приложения за мобилни платформи” има за цел придобиването на знания и практически умения на професионално ниво в програмирането на приложения за мобилни платформи (смартфони) с традиционните за уеб приложенията HTML, CSS, JavaScript и софтуерните рамки (frameworks) AngularJS и Ionic.

Курс SQL и анализ на данни

В този курс- Въведение в SQL, се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език SQL, поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др. С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни. Курс Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети с SQL заявки. Анализът на данни, свързани с дейността на фирми и организации и изготвянето на отчети, е важна част от работата на широк кръг специалисти: икономисти, счетоводители, търговци и др. Курсът PL/SQL за програмисти и администратори е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни на компанията Oracle. Основната задача на PL/SQL е да разшири стандартните възможностите на езика SQL и добави към тях нови типове данни, конструкции за условна и циклична обработка, курсори, функции, процедури и много други. Проектиране на бази данни e курс, в който се изучават подходите и методите за създаване на бази данни с оптимална структура и организация. Разглежданите в курса въпроси и проблеми играят ключова роля в разработката на ефективни бизнес приложения и уеб сайтове. Курсът NoSQL: Бази данни за интернет приложения има за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни съдържащи слабо структурирани данни и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни.

Курс по програмиране на C и С++

Курс по Програмиране на С. Този курс е посветен на програмния език С, който се явява един от най-масово използваните езици за програмиране в света и намира в широко приложение в областта на системното и приложно програмиране благодарение на своята гъвкавост, мощ и бързина. Курс по Приложно програмиране на С - продължение на курса Програмиране на С и има за цел да разшири и задълбочи знанията и уменията в областта на програмирането на С до нивото на професионалистите. В курса по приложно програмиране на C се изучават: структури от данни (стек, списък, опашка, дървета), допълнителни теми за указатели, текстов и двоичен файлов вход/изход, създаване на динамични библиотеки и др. Курсът Системно програмиране на С за GNU/Linux е посветен на програмния интерфейс на GNU/Linux системи и в него се разглеждат въпроси като функции на ядрото (system calls), управление на процеси и нишки, вход/изход на ниско ниво, комуникация между процеси (IPC) и др. Курсът Програмиране на С++ представя основните принципи, логика и синтаксис на обектно-ориентирания език за програмиране С++. Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време.

Предлаганият курс Компютърни мрежи – организация, изграждане и настройка има за цел да получите знания и практически умения в изграждането на компютърни мрежи и тяхната настройка. Курс Въведение в Linux за администратори има за цел да получите знания и практически умения за работа с операционната система Linux от гледна точка на нейното администриране. Kурсът „Професионално администриране на Linux“ e естествено продължение на курса Въведение в Linux и има за цел задълбоченото изучаване и придобиване на практически умения в професионалното администриране на сървъри работещи под управлението на операционната система Linux. Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка на мрежовата комуникация, филтриране на трафика с IPtables и администрирането на основните мрежови услуги- DNS, DHCP и SSH. В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel. Курсът MS Excel | Формули и функции за напреднали представя начина на работа и област на приложение на по-сложнитe формули и функции от програмата MS EXCEL. Курсът MS Excel | Анализ на данни представя специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни и е своеобразно продължение на курса Електронни таблици с MS Excel.
Курс по програмиране

Програмиране

Специализирани курсове и практикуми за софтуерни разработчици

Научи повече >

Курс Уеб дизайн и разработка

Уеб програмиране

Специализирани курсове и практикуми по JavaScript, TypeScript, PHP, CMS системи, Node.js, jQuery, Twitter Bootstrap, AngularJS, Ionic и др.

Научи повече >

Курсове по графичен дизайн

Графичен дизайн

Специализирани курсове и практикуми за графични дизайнери

Научи повече >

Курсове по Linux

Линукс

Специализирани курсове и практикуми за Линукс администратори.

Научи повече >

Курсове по бази данни

Бази данни

Специализирани курсове и практикуми по SQL, PL/SQL и проектиране на бази данни.

Научи повече >

Курсове по MS Office

Бизнес приложения

Специализирани курсове и практикуми за MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint.

Научи повече >

Курсове за професионална квалификация

Професионално обучение

Програми за професионално обучение по професиите Програмист, Компютърен график, Техник на компютърни системи и Оператор на компютър.

Научи повече >

Курсове: Специализирани пакети

Специализирани пакети

Интензивни курсове за повишаване на професионалната квалификация.

Научи повече >

Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Корпоративни тренинги за фирми по индивидуална програма.

Научи повече >

Наши клиенти

A2blogo
SofiiskaVodaLogo
IntershopLogo
CNSYSLogo
TelenorLogo
MelexisLogo
ActavisLogo
EmerchantpayLogo
BHTCLogo
BTVLogo
BNRLogo
XAPTLogo
Въведена система за управление на качеството

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.